Sengoku 15: risultati & Video

Sengoku 15: risultati & Video

 • Hiroshi Izumi vince su James Zikic via Split Decision
 • Brian Cobb vince su Kazunori Yokota via Split Decision
 • Manabu Inoue vince su Jae Hyun So via Unanimous Decision
 • Shunichi Shimizu vince su Wataru Takahashi via Unanimous Decision
 • Akitoshi Tamura vince su Shoko Sato via Split Decision
 • Taiyo Nakahara vince su Shintaro Ishiwatari via Split Decision
 • Yasubey Enomoto vince su Taisuke Okuno via Unanimous Decision
 • Keita Nakamura vince su Takuya Wada via Submission (Strikes) in Round One
 • Kazuo Takahashi vince su Chang Seob Lee via Submission (Armlock) in Round One
 • Maximo Blanco vince su Kiuma Kunioku via Knockout in Round One

  Comments are closed